Ενιαίο Ψηφοδέλτιο

Καμενόπουλος Θωμάς του Ευαγγέλου

 • Υποψήφιος Σύμβουλος ΔΣΑ
 • Δικηγόρος παρ’  Αρείω Πάγω
 • Magister (MLE) Πανεπιστημίου Αννοβέρου
 • τ. Αντιπρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών

 

Ο Θωμάς Καμενόπουλος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1972.

Σπουδές – Επιστημονική Κατάρτιση:

 • Αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών το 1995.
 • Πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στην Γερμανία (Αννόβερο & Βόννη) στο Εργατικό Δίκαιο. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος Magister (MLE) και Υποψήφιος Διδάκτωρ Νομικής, διετέλεσε δε υπότροφος της D.A.A.D. (Γερμανική Υπηρεσία Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών).
 • Έχει εκπονήσει σειρά επιστημονικών μελετών και άρθρα του έχουν δημοσιευθεί σε διάφορα επιστημονικά νομικά περιοδικά (Επιθεώρηση Εργατικού Δικαίου, Δελτίο Εργατικής Νομοθεσίας, Δίκαιο Επιχειρήσεων και Εταιριών κλπ.) και εκδόσεις (Πανεπιστημίου Πειραιώς, Εταιρίας Δικαίου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφαλίσεως – Ε.Δ.Ε.Κ.Α., Συνδέσμου Ελλήνων Εμπορικολόγων κ.ο.κ.).
 • Έχει πραγματοποιήσει εισηγήσεις και παρεμβάσεις σε διάφορες επιστημονικές ημερίδες, εκδηλώσεις και συνέδρια [Εταιρίας Δικαίου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφαλίσεως – Ε.Δ.Ε.Κ.Α., Συνδέσμου Ελλήνων Εμπορικολόγων, Σχολής Δικαστών, Ολομέλειας Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος (επιστημονικό συνέδριο εργατικού δικαίου), Πανεπιστημίου Πειραιώς, Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και Ενώσεως Δικαστών και Εισαγγελέων (επιστημονική ημερίδα εργατικού δικαίου) κ.ά.].
 • Μιλάει Αγγλικά και Γερμανικά.

Δικηγορία:

 • Είναι μάχιμος Δικηγόρος από το 1997 ασχολούμενος κυρίως με υποθέσεις εργατικού, εμπορικού και εν γένει αστικού δικαίου [ενοχικό δίκαιο, δίκαιο τροχαίων ατυχημάτων, ασφαλιστικό δίκαιο κ.ο.κ.], καθώς και διοικητικού δικαίου.
 • Παρ’ Αρείω Πάγω από το 2006.
 • Ενεργός Δικηγορία, κυρίως δικαστηριακή (πλήθος παραστάσεων σε όλα τα Δικαστήρια, κάθε δικαιοδοσίας και βαθμού), αλλά και συμβουλευτική (Νομικός Σύμβουλος εταιρειών με εξωτερική συνεργασία).
 • Ειδικός Εμπειρογνώμονας της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου (Ε.Σ.Ε.Ε.) για την υλοποίηση του έργου «Ενίσχυση και υποστήριξη γυναικών για τη συμμετοχή τους στην εμπορική επιχειρηματικότητα και τον εμπορικό συνδικαλισμό», στον τομέα του Εργατικού και Ασφαλιστικού Δικαίου (2013 – 2015).

Τα πρώτα χρόνια:

 • Ήδη από το Πανεπιστήμιο ασχολήθηκε ενεργά με τα κοινά δραστηριοποιούμενος στους κόλπους της Πρωτοβουλίας Ανεξαρτήτων Νομικής (Π.Α.Ν.) και εκπροσωπώντας τους φοιτητές σε όλα τα όργανα συνδιοικήσεως της Σχολής.
 • Από το 1995 ενεργό μέλος της Ενώσεως Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών, διετέλεσε εκλεγόμενος πρώτος σε ψήφους επί σειρά ετών Αντιπρόεδρος και Πρόεδρος της Ε.Α.Ν.Δ.Α., πρωτοστατώντας από την θέση αυτή σε όλες τις σημαντικές δράσεις και επιτυχίες της όλα αυτά τα χρόνια και προωθώντας σειρά καίριων ζητημάτων των νέων συναδέλφων, με κυριότερο όλων την θέσπιση και υλοποίηση του Ειδικού Διανεμητικού Λογαριασμού Νέων Δικηγόρων.

Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών:

 • Το 2002 πρωτοεμφανιζόμενος στις εκλογές του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών ανεδείχθη Σύμβουλος του Δ.Σ.Α., ενώ έκτοτε επανεξελέγη ανελλιπώς σε όλες τις εκλογές, στις οποίες συμμετείχε, και δη εκλεγόμενος πάντα στις πρώτες θέσεις. Έχει τιμηθεί με την εμπιστοσύνη των συναδέλφων για πέντε θητείες στο Δ.Σ. του Συλλόγου.

    Κατά το ανωτέρω διάστημα της μακρόχρονης διαδρομής του, συμμετείχε σε όλες τις διεκδικήσεις του Σώματος, καθώς και στις περισσότερες σημαντικές και θεσμικές δράσεις και επιτεύγματα του Δ.Σ.Α., με απτά και σημαντικά αποτελέσματα, έχει δε αναλάβει πληθώρα θέσεων ευθύνης εκπροσωπώντας τους συναδέλφους, με αποκορύφωμα την ανάδειξή του κατά την διάρκεια της προηγούμενης θητείας στην θέση του Αντιπροέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου.

 • Ξεχωρίζουν από την δράση του η καθοριστική ενασχόλησή του (ιδίως την τελευταία τετραετία) με τα εξής:

Ψηφιοποίηση της Δικαιοσύνης [ψηφιακές υπογραφές, ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφου, ψηφιακές αποφάσεις, ψηφιακά πιστοποιητικά, ψηφιακή παρακολούθηση της ροής της μηνύσεως και λοιπές ψηφιακές εξελίξεις σχετικά με την ποινική δικηγορία, ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων και ηλεκτρονική καταχώριση πράξεων στο Κτηματολόγιο, δωρεάν απομακρυσμένος έλεγχος τίτλων (με ηλεκτρονικά μέσα) σε Κτηματολογικά Γραφεία, ηλεκτρονική κατάθεση αιτημάτων χορήγησης άδειας διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών, ηλεκτρονική λήψη αντιγράφων πρακτικών διαθηκών και άλλα πολλά].

Ομαδικό Ασφαλιστήριο.

– Υψηλού επιπέδου διεθνή προγράμματα εκπαίδευσης και διαρκούς επιμόρφωσης του Συμβουλίου της Ευρώπης (HELP).

– Θεσμική και για πρώτη φορά ανελλιπής και παρεμβατική εκπροσώπηση του Δικηγορικού Σώματος στην Σχολή Δικαστών, όπου από το 2018 έως και σήμερα μετέχει ως Μέλος του Συμβουλίου Σπουδών ως εκπρόσωπος της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων.

– Αναβάθμιση της Τράπεζας Νομικών Πληροφοριών – «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ».

 • Επίσης, στο πλαίσιο της παραπάνω συνδικαλιστικής δραστηριότητάς του στον Δ.Σ.Α. έχει διατελέσει:

– Μέλος του Πειθαρχικού Συμβουλίου Δ.Σ.Α.

– Γενικός Γραμματέας του Ταμείου Περιθάλψεως Δ.Σ.Α.

– Μέλος της Επιτροπής Πληροφοριακών Συστημάτων και Ανάπτυξης Υπηρεσιών Δ.Σ.Α.

– Μέλος της Επιτροπής για την υλοποίηση του Ειδικού Διανεμητικού Λογαριασμού Νέων Δικηγόρων.

– Εκπρόσωπος του Δ.Σ.Α. σε σημαντικές διεθνείς διοργανώσεις [Παγγερμανικά Δικηγορικά Συνέδρια, Εκδηλώσεις Γερμανικών Δικηγορικών Συλλόγων, ετήσιες Συνδιασκέψεις του Προγράμματος HELP του Συμβουλίου της Ευρώπης].

– Πρόεδρος της Επιτροπής Μετανάστευσης & Ιθαγένειας και Ασύλου του Δ.Σ.Α.

– Εκπρόσωπος του Δ.Σ.Α. στον Οργανισμό Μεσολάβησης και Διαιτησίας (Ο.ΜΕ.Δ.).

– Μέλος του Πειθαρχικού Συμβουλίου Ασκουμένων Δικηγόρων.

– Μέλος της Επιτροπής για την επεξεργασία των νέων ρυθμίσεων αναφορικά με τον θεσμό της ασκήσεως και τις εξετάσεις για την λήψη της άδειας.

– Μέλος της Επιτροπής για την αναθεώρηση των διατάξεων του Κώδικα Δεοντολογίας αναφορικά με την διαφήμιση των Δικηγόρων.

– Μέλος της Επιτροπής για την διευθέτηση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν κατά την επαφή τους με τις διάφορες Αρχές οι Δικηγόροι που ασχολούνται με θέματα νομιμοποιήσεως κλπ. αλλοδαπών.

– Υπεύθυνος για την υποδοχή στον Δ.Σ.Α. διαφόρων διεθνών αποστολών (αντιπροσωπείας Αυστριακών δικαστών, αντιπροσωπείας δικαστών του γερμανικού Ομοσπονδιακού Συνταγματικού Δικαστηρίου, αντιπροσωπείας του Law Society of England and Wales) και για την διοργάνωση ειδικών σχετικών εκδηλώσεων.

– Μέλος των Επιτροπών Καθημερινών Προβλημάτων όλων των δικαστηρίων.

– Μέλος της Διαχειριστικής Επιτροπής Δ.Σ.Α.

– Μέλος της Επιτροπής για την αντιμετώπιση των προβλημάτων των Δικηγόρων των Ανεξαρτήτων Αρχών, αλλά και άλλων Οργανισμών και Φορέων.

– Εκπρόσωπος του Δ.Σ.Α. σε σειρά επιτροπών, γεγονότων και θεσμικών οργάνων (όπως Ολομέλειες Δικαστηρίων, Υπουργεία ενόψει νομοθετικών πρωτοβουλιών που αφορούσαν το Δικηγορικό Σώμα, επιτροπές Νομαρχιών, λοιπές επιτροπές ειδικών διατάξεων κ.ο.κ.)].

 • Μετείχε εκπροσωπώντας τον Δ.Σ.Α. σε δίκες του Συλλόγου κατά εταιρειών που αντιποιούνται το δικηγορικό λειτούργημα.
 • Περαιτέρω, υπήρξε διοργανωτής, συντονιστής και ομιλητής σε πληθώρα ημερίδων και συνεδρίων αναφορικά με θέματα Δικηγορίας και Δικαιοσύνης. Παράλληλα, έχει πλειστάκις αρθρογραφήσει σε πολλά περιοδικά επαγγελματικού και συνδικαλιστικού δικηγορικού ενδιαφέροντος, διατελώντας και μέλος των συντακτικών ομάδων τινών εξ αυτών.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Διεύθυνση

Σόλωνος 25, 10671 Αθήνα

Τηλέφωνα

Φωτογραφίες

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο